Przewodnik BBCode
Wprowadzenie
Czym jest BBCode?

Formatowanie Tekstu
Jak wpisa pogrubiony, pochylony lub podkrelony tekst
Jak zmieni kolor lub rozmiar tekstu
Czy mog czy znaczniki formatujce?

Cytowanie i wpisywanie tekstu o staej szerokoci
Cytowanie tekstu w odpowiedziach
Wstawianie kodu lub danych o staej szerokoci

Tworzenie list
Tworzenie listy Nieuporzdkowanej
Tworzenie listy Uporzdkowanej

Tworzenie linkw
Odnoniki do innych stron

Wstawianie obrazkw do postw
Dodawanie obrazka do postu

Inne sprawy
Czy mog doda wasne znaczniki?

Załączniki
W jaki sposób mogę dodać załączniki?
W jaki sposób mogę dodać załącznik po napisaniu postu?
W jaki sposób skasować załącznik?
W jaki sposób mogę zaktualizować komentarz?
Dlaczego mój załącznik nie jest widoczny w poście?
Dlaczego nie mogę dodawać załączników?
Mam odpowiednie uprawnienia a mimo to nie mogę dodać załącznika.
Dlaczego nie mogę skasować załączników?
Dlaczego nie mogę ściągać/ogladać załączników?
Co powinienem zrobić jeśli znajdę nielegalny załącznik?


Wprowadzenie
Czym jest BBCode?
BBCode jest specjaln implementacj HTML'a, a moliwo jego uywania jest uzaleniona od ustawie dokonanych przez administratora (moesz take wycza go dla kadego postu osobno w formularzu wysyania). Sam BBCode jest podobny stylowo do HTML'a, znaczniki s zawarte w nawiasach kwadratowych [ i ] a nie < i > oraz oferuje wiksz kontrol nad tym co i jak bdzie wywietlane. Zalenie od szablonu, ktrego uywasz moesz w bardzo atwy sposb dodawa znaczniki BBCode do postw poprzez odpowiednie przyciski na stronie wysyania postu. Mimo to ten przewodnik powinien by przydatny.
Powrót do góry

Formatowanie Tekstu
Jak wpisa pogrubiony, pochylony lub podkrelony tekst
BBCode zawiera znaczniki pozwalajce na szybk zmian podstawowego wygldu tekstu. Mona to uzyska na ponisze sposoby:
 • Aby pogrubi jaki tekst wstaw go pomidzy [b][/b], np.

  [b]Cze[/b]

  stanie si Cze
 • Do podkrele uyj [u][/u], na przykad:

  [u]Dzie Dobry[/u]

  stanie si Dzie Dobry
 • Aby wpisa tekst kursyw uyj [i][/i], np.

  To jest [i]wietne![/i]

  co zmieni si na To jest wietne!

Powrót do góry
Jak zmieni kolor lub rozmiar tekstu
Aby zmieni kolor lub rozmiar tekstu mona uy nastpujcych znacznikw. Pamitaj, e to jaki bdzie rezultat po wywietleniu zaley od przegldarki i systemu uytkownika:
 • Zmian koloru tekstu mona osign przez otoczenie go [color=][/color]. Moesz poda albo nazw koloru (np. red, blue, yellow, itp.) lub szesnastkow warto, np. #FFFFFF, #000000. Na przykad aby stworzy czerwony tekst moesz uy

  [color=red]Cze![/color]

  albo

  [color=#FF0000]Cze![/color]

  oba wywietl te same Cze!
 • Zmiana rozmiaru tekstu jest osigana w podobny sposb uywajc [size=][/size]. Ten znacznik jest zaleny od szablonu, ktrego uywasz ale rekomendowanym formatem jest numeryczna warto reprezentujca rozmiar tekstu w pikselach, zaczynajc od 1 (tak may, e go nie wida) a do 26 (bardzo duy). Na przykad:

  [size=9]MAY[/size]

  bdzie generalnie MAY

  podczas gdy:

  [size=24]WIELKI![/size]

  bdzieWIELKI!

Powrót do góry
Czy mog czy znaczniki formatujce?
Tak, naturalnie e moesz, na przykad aby zwrci czyj uwag moesz napisa:

[size=18][color=red][b]POPATRZ NA MNIE![/b][/color][/size]

co zmieni si w POPATRZ NA MNIE!

Nie radzimy jednak wpisywa duych ilosci tekstu o takim wygldzie! Pamitaj, e od ciebie zaley zachowanie poprawnej kolejnoci pocztkowych i kocowych znacznikw. Na przykad ponisze nie jest prawidowe:

[b][u]Tak jest le[/b][/u]
Powrót do góry

Cytowanie i wpisywanie tekstu o staej szerokoci
Cytowanie tekstu w odpowiedziach
S dwa sosoby na cytowanie tekstu, z podaniem rda lub bez.
 • Kiedy wykorzystujesz funkcj cytowania odpowiadajc na post na forum powiniene zauway, e tekst jest dodawany do wiadomoci otoczony blokiem [quote=""][/quote]. Ta metoda pozwala cytowa z podaniem rda czyli osoby lub czegokolwiek innego, co zechcesz poda. Na przykad aby zacytowa kawaek tekstu napisanego przez Mr. Blobby moesz wpisa:

  [quote="Mr. Blobby"]Tekst Mr. Blobby zostanie wstawiony tutaj[/quote]

  Wynikiem czego bdzie automatyczne dodanie Mr. Blobby napisa: przed waciwym tekstem. Pamitaj, musisz wstawi znaki "" wok nazwy rda, nie s one jedynie opcj.
 • Druga metoda pozwala cytowa co nie podajc rda. Aby jej uy wstaw tekst midzy znaczniki [quote][/quote]. Kiedy bdziesz przeglda wiadomoci, zobaczysz po prostu sowo Cytat: przed samym tekstem.

Powrót do góry
Wstawianie kodu lub danych o staej szerokoci
Jeli chcesz wstawi kawaek kodu lub cokolwiek wymagajcego staej szerokoci znakw, jak w czcionce Courier powiniene zamkn tekst wewntrz znacznikw [code][/code], np:

[code]echo "Troch kodu";[/code]

Cae formatowanie uyte wewntrz znacznikw [code][/code] jest zachowywane przy przegldaniu.
Powrót do góry

Tworzenie list
Tworzenie listy Nieuporzdkowanej
BBCode umoliwia wstawianie dwch rodzajw list, nieuporzdkowan i uporzdkowan. S w zasadzie takie same jak ich ekwiwalenty w HTML. Lista nieuporzdkowana prezentuje kolejne pozycje jedna po drugiej, oznaczajc je graficznymi znakami. Aby utworzy list nieuporzdkowan uyj znacznika [list][/list] i oznacz kad pozycj uywajc [*]. Na przykad aby zrobi list twoich ulubionych kolorw moesz uy:

[list]
[*]Czerwony
[*]Niebieski
[*]ty
[/list]

Zmieni si to w list:
 • Czerwony
 • Niebieski
 • ty

Powrót do góry
Tworzenie listy Uporzdkowanej
Drugi typ list, uporzdkowany daje kontrol nad tym, co jest wywietlane przed kadym elementem. Aby utworzy list uporzdkowan uyj [list=1][/list] dla listy numerowanej lub alterntywnie [list=a][/list] dla listy alfabetycznej. Podobnie jak w licie nieuporzdkowanej elementy s wyznaczane przez [*]. Na przykad

[list=1]
[*]Id do sklepu
[*]Kup nowy komputer
[*]Przeklnij komputer kiedy si zawiesi
[/list]

co zamieni si w nastpujce:
 1. Id do sklepu
 2. Kup nowy komputer
 3. Przeklnij komputer kiedy si zawiesi
Podczas gdy dla alfabetycznej listy uyby:

[list=a]
[*]Pierwsza moliwa odpowied
[*]Druga moliwa odpowied
[*]Trzecia moliwa odpowied
[/list]

co da
 1. Pierwsza moliwa odpowied
 2. Druga moliwa odpowied
 3. Trzecia moliwa odpowied

Powrót do góry

Tworzenie linkw
Odnoniki do innych stron
BBCode phpBB umoliwia na rne sposoby tworzenie URI, Uniform Resource Indicators znanych jako URL'e.
 • Pierwsza wykorzystuje znacznik [url=][/url], cokolwiek wpiszesz po znaku = zostanie zmienione na cel odnonika. Na przykad aby wstawi link do phpBB.com moesz uy:

  [url=http://www.phpbb.com/]Odwied phpBB![/url]

  Co zmieni si w odnonik Odwied phpBB!. Zauwa, e odnonik otwiera si w nowym oknie, tak wic uytkownik moe kontynuowa forum jeli chce.
 • Jeeli chcesz aby sam URL by wywietlany jako link moesz to zrobi uywajc zwyczajnie:

  [url]http://www.phpbb.com/[/url]

  Co utworzy link http://www.phpbb.com/
 • Dodatkowo phpBB umolwia wykorzystanie tzw. Magicznych Linkw, ktre zmieniaj prawidowo wpisany URL w odnonik bez potrzeby dodawania jakichkolwiek znacznik lub nawet dopisywania na pocztku http://. Na przykad wpisanie www.phpbb.com w wiadomoci zmieni si automatycznie w www.phpbb.com przy wywietlaniu wiadomoci.
 • Podobnie jest z adresami email, moesz albo poda adres wyranie, np:

  [email]nikt@domena.adr[/email]

  co zamieni si na nbikt@domena.adr albo wpisa jedynie nikt@domena.adr w wiadomoci i zostanie to automatycznie zamienione podczas wywietlania wiadomoci.
Podobnie jak ze wszystkimi znacznikami BBCode moesz otacza adresy URL jakimikolwiek innymi znacznikami, jak [img][/img] (zobacz kolejny punkt), [b][/b], itp. Jeli chodzi o znaczniki formatujce, do ciebie naley dbao o poprawn kolejno otwietania i zamykania, na przykad:

[url=http://www.phpbb.com/][img]http://www.phpbb.com/images/phplogo.gif[/url][/img]

jest nieprawidowe przez co twj post moe zosta usunity.
Powrót do góry

Wstawianie obrazkw do postw
Dodawanie obrazka do postu
BBCode phpBB zawiera znacznik umoliwiajcy wstawianie obrazkw do postw. Naley jednak pamita o dwch istotnych rzeczach: wielu uytkownikw nie lubi duych iloci obrazkw w postach oraz wstawiany obrazek musi by ju dostpny w internecie (nie moe na przykad istnie tylko na twoim komputerze, chyba e masz u siebie serwer!). Nie ma obecnie moliwoci przechowywania obrazkw lokalnie wraz z phpBB (problemy te zostan prawdopodobnie rozwizane w nastpnej wersji phpBB). Aby wstawi obrazek musisz otoczy jego adres URL znacznikami [img][/img]. Na przykad:

[img]http://www.phpbb.com/images/phplogo.gif[/img]

Jak zaznaczono w sekcji URL powyej moesz otoczy obrazek znacznikami [url][/url] jeli chcesz, np.

[url=http://www.phpbb.com/][img]http://www.phpbb.com/images/phplogo.gif[/img][/url]

zmieni si w:Powrót do góry

Inne sprawy
Czy mog doda wasne znaczniki?
Nie, obawiam si e nie bezporednio w phpBB 2.0. Planujemy wprowadzenie modyfikowalnej listy znacznikw BBCode w nastpnej wersji forum.
Powrót do góry

Załączniki
W jaki sposób mogę dodać załączniki?
Załącznik możesz dodać wtedy kiedy piszesz nowego posta. Powinieneś widzieć Załącz plik pod polem na pisanie posta. Jeśli nie chcesz załączać pliku do tego postu, pozostaw to pole puste. Kiedy klikniesz na guzik Przeglądaj... otworzy się standardowe okno dialogowe twojego systemu służące do przegladania plików. Wybierz plik, który chcesz dodać do postu, zaznacz go i kliknij OK, Otwórz lub klikając na niego dwa razy. Dodasz w ten sposób link do liku na twoim komputerze. Jeśli zdecydujesz się na wpisanie komentarza w polu Komentarz załącznika komentarz ten stanie się linkiem do załącznika. Jeżeli masz odpowiednie uprawnienia nadane przez Administratora forum, będziesz mógł dodać kilka załączników do jednego postu w ten sam sposób dopóki nie przekroczysz maksymalnej ilości załączników.

Administrator forum ustawia limity dotyczące wielkości załanczanych plików, rodzaju rozszerzeń oraz innch ustawień dotyczących załączników na forum. Pamiętaj, że twoim obowiązkiem jest dbać o legalność załanczanych plików. W przypadku, gdy obsługa znajdzie pliki naruszające prawo bądź prawa autorskie może usunąć załączniki bez twojej wiedzy.

Pamiętaj, że obsługa forum nie odpowiada za stracone dane.
Powrót do góry
W jaki sposób mogę dodać załącznik po napisaniu postu?
W celu dodania załącznika do instniejącego już twojego postu, zacznij go edytować. Postępuj zgodnie z krokami dotyczącymi załanczania plików a następnie kliknij Wyślij by w poście pojawił się załącznik.
Powrót do góry
W jaki sposób skasować załącznik?
W celu skasowania załącznika będziesz musiał edytować swój post a następnie kliknąć na Usuń załącznik obok załącznika, który chcesz skasować. Załącznik zostanie skasowany wtedy kiedy naciśniesz Wyślij w celu zakońcenia edycji postu.
Powrót do góry
W jaki sposób mogę zaktualizować komentarz?
Aby zaktualizować komentarz, musisz edytować swój post a następnie zaktualzować tekst w polu Komentarz załącznika i klinąć na Aktualizuj Komentarz obok komentarza, który chcesz zaktualizować w polu Załącz plik. Komentarz zostanie zaktualizowany wtedy kiedy naciśniesz Wyślij w celu zakońcenia edycji postu.
Powrót do góry
Dlaczego mój załącznik nie jest widoczny w poście?
Najprawdopodobniej plik został skasowany przez obsługę forum ponieważ łamał on regulamin danego forum lub rozszerzenie pliku załącznika nie jest już dozwolone na forum.
Powrót do góry
Dlaczego nie mogę dodawać załączników?
Najprawdopodobniej nie masz uprawnień do dodawania plików na danym forum lub przekroczyłeś limit dodanych załączników. Więcej informacji możesz uzyskać u obsługi forum.
Powrót do góry
Mam odpowiednie uprawnienia a mimo to nie mogę dodać załącznika.
Najprawdopodobniej Administrator forum ustawił limit wielkości jednego pliku lub jego rozszerzenia. Sprawdź jaki błąd generuje forum przy próbie wysłania załącznika.
Powrót do góry
Dlaczego nie mogę skasować załączników?
Najprawdopodobniej nie masz takich praw by kasować załączniki na danym forum. Jeżeli czujesz, że powinieneś je kasować, zgłoś się do administratora forum.
Powrót do góry
Dlaczego nie mogę ściągać/ogladać załączników?
Na niektórych forach dostęp do załączników mają użytkownicy lub grupy użytkowników o specjalnych do tego prawach. Skontaktuj się z obsługą forum w celu dowiedzenia się więcej na temat możliwości oglądania załączników.
Powrót do góry
Co powinienem zrobić jeśli znajdę nielegalny załącznik?
Powinieneś jak naszybciej napisać o tym administratorowi forum. Jeżeli nie wiesz kto jest administratorem forum, to skontaktuj się, z którymś z moderatorów. Jeżeli nie dostajesz odpowiedzi to skontaktuj się z właścicielem domeny lub serwera.
Powrót do górySkocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

theme by chariot.pl
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 6